Družba Adria Terminali, d.o.o. je del Skupine Luka Koper.

Naša osnovna dejavnost je upravljanje logističnega centra v Sežani. Za svojo dejavnost razpolagamo  s skoraj 50.000 m2 skladiščnih površin in z najsodobnejšo mehanizacijo za pretovor in premikanje blaga.

Logistični center Sežana se nahaja ob avtocestnem in železniškem vozlišču, v neposredni bližini pristanišč Trst, Koper in Tržič. Naša skladišča in manipulativne površine so povezana s cestno in železniško infrastrukturo, kar zagotavlja navezavo na V. evropski prometni koridor.

V mednarodnem poslovnem prostoru smo prisotni na tržiščih Severne Italije, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Češke, Srbije, Romunije, Bolgarijo itd. Seveda pa poskrbimo tudi za domače kupce.

Imamo vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.

Naša vizija je postati nosilec razvoja logističnega sistema Luke Koper ter prerasti v regionalni evropski distribucijski center.

Podjetje ima dve poslovni usmeritvi: 

  • dopolnjevanje ponudbe Luke Koper ter njenih terminalskih storitev, ki se odvijajo v koprskem pristanišču
  • prodor na nove trge in nove posle v funkciji kopenskega logističnega centra

 

 

 

Osebna izkaznica podjetja

Poslovna enota Sežana:

Partizanska cesta 79, p.p. 230, 6210 Sežana

Sedež Družbe:

Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Telefon:

05 731 22 00

Faks:

05 731 22 05

E-pošta: 

adria-terminali@luka-kp.si

Okrožno sodišče:

Okrožno sodišče v Kopru, reg. vl. 1/07708/00

Osnovni kapital:

1.200.000,00 EUR

ID št. za DDV:

SI97958000

Matična številka:

2272598

Število zaposlenih:

32

Bančni račun:

Banka Koper, d.d., TRR 10100-0043092730